Městys Sloup
Městys
Sloup

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu ze dne 9. 2. 2017

Datum: 9. 1. 2017

1. Městyse Sloup, sbor pro občanské záležitosti zve občany na komediální představení divadelních ochotníků z Krásenska pod názvem " Vraždy a něžnosti".
Divadlo se uskuteční v pátek 13. ledna 2017 v 19:30 hod. v kulturním domě. Vstupné je 70,-Kč a hra není vhodná pro děti. O přestávce je zajištěno občerstvení.

2. Lékárna ve Sloupě oznamuje, že zítra 10.01.2017 bude odpoledne od 14:15 hod. uzavřena.

Hlášení rozhlasu ze dne 19. 12. 2016

Datum: 20. 12. 2016

1. Oznamujeme Vám, že ve středu 21.12.2016 budou skauti ze sloupského oddílu
v podvečerních a večerních hodinách roznášet “Betlémské světlo” do všech domácností.

2. MUDr. Pořízková oznamuje ordinanční dobu na dětském oddělení ve Sloupě mezi svátky: 29.12. a 30. 12. 2016 se na dětském oddělení bude ordinovat
od 9:00 do 10:00 hod.
Ve dnech 27.12. a 28.12. 2016 se NEORDINUJE. V tyto dny je zástup u MUDr. Hájkové v Rájci-Jestřebí a to v úterý 27.12.2016 do 10:00 hod. a ve středu 28.12.2016 pouze do 9:00 hod.

3. Městys Sloup, sbor pro občanské záležitosti zve občany na vánoční koncert vážné hudby v rámci cyklu “SLOUPY KULTURY”, který se bude konat v pondělí
na 2. svátek vánoční dne 26.prosince v 17:00 hodin v kostele ve Sloupě,
pod názvem: České barokní vánoce. Uslyšíte varhanní pastorely, koledy Jakuba Jana Ryby a české mariánské skladby. Vstupné je 100,-Kč. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

4. Jste srdečně zváni na každoroční “ŽIVÝ BELTLÉM”, který se bude konat tradičně na náměstí vedle kostela 23.12.2016 od 11.00 hod. Přijďte si zpříjemnit předvánoční atmosféru. Občerstvení a zelňačka i letos nebudou chybět. Těšíme se na Vás!

5. Společnost E.ON Česká republika oznamuje, že dne 03.01.2017 bude v části obce Sloup přerušena dodávka elektrické energie v raních a dopoledních hodinách, v době od 6:30 do 10:30 hod.

Podrobný rozpis přerušení naleznete na úřední desce.

Přerušení dodávky se týká následující části obce:

• hotel Broušek a dům č.p. 101
• jeskyně Sloup
• celá ulice Soukopova od čistírny odpadních vod po RD č.p. 111 (Vymyzalovi)
a č.p. 130 (paní Pospíchalová) včetně domu č.p. 185 (Zemanovi)
• celá ulice směrem k ZEMSPOLU od č.p. 233 (Markovi) a 224 (Kučerovi) po domy č.p. 229 (Havelkovi) a 223 Ševčíkovi, (včetně celé kolmé ulice od domu č.p. 244 Balážovi po domy č.p. 238 Zachovalovi a 247 Šebelovi
• ulice Rájecká od domu č.p. 122 (Šamalíkovi) a č.p. 142 po dům č.p. 123 (Čípkovi)

Hlášení rozhlasu ze dne 12. 12. 2016

Datum: 13. 12. 2016

1. MUDr. Pořízková oznamuje, že zítra 3.12.2016 se na dětském oddělení ve Sloupě ordinuje pouze do 14:30 hod.


2. Městys Sloup zve občany na řádné zasedání zastupitelstva, které se koná ve středu 14.12.2016 v obřadní síni Úřadu městyse Sloup se začátkem od 17:30 hod. s navrženým programem zveřejněným na úřední desce i elektronické.

Hlášení rozhlasu ze dne 30. 11. 2016

Datum: 30. 11. 2016

1. MUDr. Pořízková oznamuje, že se na dětském oddělení ve Sloupě v pátek 02.12.2016 a v pondělí 05.12.2016 nebude ordinovat.

Zástup pouze v akutních případech:
• v pátek 02.12. MUDr. Kalová – Blansko
• v pondělí 05.12. MUDr. Hájková v Rájci Jestřebí


2. V pondělí 05.12.2016 jsou všechny děti zvány na “Čertovskou stezku” aneb za Mikulášem přes čerty a anděly. Obvyklé vážení hříšníků začíná u základní školy ve Sloupě v 17:00 hod. a váží se do 18:00 hod.
Vyznačenou stezkou, kde odvážné děti plní čertovské a andělské úkoly, děti dojdou možná až pro sladkou odměnu od Mikuláše. Malé pekelné občerstvení je zajištěno. Na stezku vyznačenou ďáblovými plamney a andělskými světly Vás zvou andělé a čerti.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.


3. Městys Sloup – sbor pro občanské záležitosti pořádá v sobotu 10.12.2016 ve 14:00 hod. v kulturním domě ve Sloupě každoroční posezení se seniory.
Všichni naši občané pokročilého věku jsou srdečně zváni na pořad šansonů “Pocta Haně Hegerové” v podání zpěvačky Dany Chytilové, kde jako host vystoupí bavič Libor Pantůček.
Po představení si můžete zazpívat písničky za doprovodu kláves a harmoniky. Zdarma je zajištěno bohaté občerstvení. Těšíme se na Vaši účast.

Hlášení rozhlasu ze dne 29. 11. 2016

Datum: 29. 11. 2016

1. Připomínáme oznámení společnosti E.ON Česká republika, že zítra 30.11.2016 bude v části obce Sloup přerušena dodávka elektrické energie v době od 7:00 do 15:00 hod.

Přerušení dodávky se týká následující části obce:

• ulice od domu č.p. 177 (Kuchařovi) po dům č.p. 112 – jedná se o lokalitu “Skřép”

Hlášení rozhlasu ze dne 23. 11. 2016

Datum: 23. 11. 2016

1. Oznamujeme Vám, že místní knihovna ve Sloupě bude v sobotu 26.11.2016 již otevřena.

2. MUDr. Ivana Straková oznamuje, že se v pátek 25.11.2016 na všeobecném oddělení ve Sloupě bude ordinovat pouze do 10:00 hod.

3. Městys Sloup - sbor pro občanské záležitosti zve všechny děti a dospělé na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se bude konat v neděli 27.11.2016 v 16:30 hod. na náměstí.

V rámci kulturního programu vystoupí žáci mateřské a základní školy ve Sloupě, žáci umělecké školy Blansko a zaposloucháme se do písniček v podání Martina, Hanky a Marcelky. Přítomné děti se mohou zapojit do lucerničkového řetězce.
Občerstvení je zajištěno. Na Vaši účast se těší pořadatelé.4. Společnost E.ON Česká republika oznamuje, že dne 28.11.2016 bude v části obce Sloup přerušena dodávka elektrické energie v době od 9:00 do 15:30 hod.

Podrobný rozpis přerušení naleznete na úřední desce.

Přerušení dodávky se týká následující části obce:

• hotel Broušek, dům č.p. 101, jeskyně Sloup
• celá ulice Soukopova od čistírny odpadních vod po RD č.p. 111 a č.p. 130 (paní Pospíchalová) včetně domu č.p. 185 (Zemanovi)
• celá ulice směrem k ZEMSPOLU od č.p. 233 (Markovi) a 224 (Kučerovi) po domy č.p. 229 (Havelkovi) a 223 Ševčíkovi, (včetně celé kolmé ulice od domu č.p. 244 Balážovi po domy č.p. 238 Zachovalovi a 247 Šebelovi
(v areálu ZEMSPOLU bude dodávka zachována)
• ulice Rájecká od domu č.p. 39 (Navrátilovi) přes dům č.p. 102 (p. Musil) po dům č.p. 123 (Čípkovi)
• domy č.p. 85, 83, 71 – jedná se o celou boční uličku
• ulice od domu č.p. 177 (Kuchařovi) po dům č.p. 112 – jedná se o lokalitu “Skřép”

Hlášení rozhlasu ze dne 16. 11. 2016

Datum: 16. 11. 2016

1. V pátek 18.11.2016 bude úřad městyse Sloup uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

2. Městys Sloup Vás srdečně zve na "Svatomartinskou husu”, která se bude konat
v sobotu 19.11.2016 od 14:00 hod. v kulturním domě ve Sloupě. Zahraje cimbálová muzika VERONICA a v průběhu celého programu bude probíhat ochutnávka martinských a sudových vín.
Předprodej vstupenek je již zahájen v prodejně ČAS ve Sloupě. Vstupné je 130,- Kč a v ceně vstupného je místenka, porce husího stehna s nádivkou se 2 druhy zelí a knedlíků, domácí buchty na stole. Výdej porcí bude probíhat od 14:00 do 16:00 hod.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Hlášení rozhlasu ze dne 14. 11. 2106

Datum: 14. 11. 2016

1. MUDr. Ivana Straková oznamuje, že zítra 15.11.2016 se bude na všeobecném oddělení ordinovat jen do 10:00 hodin z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v této části obce.

2. Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie zítra 15.11.2016 bude pošta
v době od 08:00 do 15:00 hod. otevřena pouze pro výdej doporučených zásilek.

3. Připomínáme - společnost E.ON Česká republika oznamuje, že dne 15.11.2016 bude v části obce Sloup přerušena dodávka elektrické energie v době od 7:00 do 15:00 hod.
Podrobný rozpis přerušení naleznete na úřední desce.

Přerušení dodávky se týká následující části obce:

• ulice od příjezdu z Ostrova od RD č.p. 94 (od Šromových) po náměstí, včetně boční ulice řadovek a č.p. 249 (Drápela)
• ulice Soukopova od čistírny odpadních vod po křižovatku u “Pelegrýna”
• areál ZEMSPOL
• ulice Rájecká od budovy úřadu až po křižovatku u “Pelegrýna” (RD č.p. 102 Musil)
• dále bude přerušena dodávka na náměstí po lékárnu a dům č.p. 29 (Hlaváčovi) – kromě nákupního střediska a hotelu Stará škola kde bude dodávka zachována
• ulice za náměstím od domu č.p. 21 (Pohlovi) dále za novým mostkem až po dům č.p. 93 (Kačurovi), novostavbu RD, a č.p. 216 (Ondrouškovi)
• v místní části Příhon bude přerušena dodávka u RD č.p. 132 (Kuběnovi) a 79 (Filkovi) včetně všech odbočujících uliček v tomto úseku


4. Městys Sloup Vás srdečně zve na “Svatomartinskou husu”, která se bude konat
v sobotu 19.11.2016 od 14:00 hod. v kulturním domě ve Sloupě. Zahraje cimbálová muzika VERONICA a v průběhu celého programu bude probíhat ochutnávka martinských a sudových vín.
Předprodej vstupenek je zahájen od dnešního dne v prodejně ČAS ve Sloupě. Vstupné je 130,-Kč a v ceně vstupného je místenka, porce husího stehna
s nádivkou se 2 druhy zelí a knedlíků, domácí buchty na stole.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Hlášení rozhlasu ze dne 31. 10. 2016

Datum: 31. 10. 2016

1. Společnost E.ON Česká republika oznamuje, že dne 15.11.2016 bude v části obce Sloup přerušena dodávka elektrické energie v době od 7:00 do 15:00 hod.
Podrobný rozpis přerušení naleznete na úřední desce.

Přerušení dodávky se týká následující části obce:

• ulice od příjezdu z Ostrova od RD č.p. 94 (od Šromových) po náměstí, včetně boční ulice řadovek
• ulice Soukopova od čistírny odpadních vod po křižovatku u “Pelegrýna”
• areál ZEMSPOL a celá ulice včetně boční ulice
• ulice Rájecká od náměstí po křižovatku u “Pelegrýna” (RD č.p. 102 Musil)
• dále bude přerušena dodávka na náměstí po lékárnu a dům č.p. 29 (Hlaváčovi) – kromě nákupního střediska a hotelu Stará škola kde bude dodávka zachována
• ulice za náměstím od domu č.p. 21 (Pohlovi) dále za novým mostkem až po dům č.p. 93 (Kačurovi), novostavbu RD, a č.p. 216 (Ondrouškovi)
• v místní části Příhon bude přerušena dodávka u RD č.p. 132 (Kuběnovi) a 79 (Filkovi) včetně obou odbočujících ulic
2. Svaz tělesně postižených – místní organizace Sloup – Šošůvka zve všechy členy i nečleny na informativní schůzku, která se koná v hotelu Stará škola ve Sloupě na bowlingu dne 11.11.2016 v 15:15 hod. Budete seznámeni s akcemi a pobyty v příštím roce.

Hlášení rozhlasu ze dne 12. 10. 2016

Datum: 13. 10. 2016

1. Oznamujeme Vám, že ve dnech 14. a 15. října 2016 se koná II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.
Volební místnost je v 1. patře úřadu městyse a bude otevřena v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Volební lístky voliči obdrží přímo ve volební místnosti. Sebou je nutné vzít platný OP nebo CP. Právo volit u voleb mají občané s trvalým pobytem v obci, popř. Ti občané, kteří předloží okrskové volební komisi voličský průkaz. Občané, kteří se nemohou ze závažných, zejména zdravotních důvodů, dostavit do volební místnosti, mají možnost volit do přenosné volební schránky, o kterou si mohou požádat v pátek nebo v sobotu prostřednictvím svých známých sdělením volební komisi.

2. Oznamujeme Vám, že místní knihovna bude v sobotu 15.10.2016 UZAVŘENA z důvodu trvání nemoci.

3. V sobotu 15.10.2016 od 8:00 - 12:00 hod. budou vedle kulturního domu umístěny dva kontejnery na bioodpad. Jeden z kontejnerů je určený pouze na větve stromů, druhý na ostatní zbytky ze zahrad.

4. Jste zváni NA PŘEDNÁŠKU: „PŘÍBĚHY LIDÍ Z TITANICU“, která se koná v sobotu 15.10.2016 v 16:00 hod. v Kulturním domě v Němčicích. Přednášet bude spisovatelka a lektorka Bc. Dana Šimková, která s tímto úspěšným projektem navštívila již řadu míst. Přednáška se dělí na dvě části, kde v první části bude vyprávět o plavbě lodi, potopení a nových objevech. Ve druhé části bude vyprávět příběhy některých pasažérů a členů posádky. Přednáška bude doplněna promítáním. Vstup je volný.


5. Lesy ČR, s.p. oznamují, že od 25.10.2016 bude probíhat výkup plných bukvic. Výkupní cena je stanovena na 200,-Kč/kg. Výkup zajišťuje revírník p. Milan Novák.

Hlášení rozhlasu ze dne 3.10.2016

Datum: 3. 10. 2016

1. Vážení občané náš městys se zapojil do veřejné soutěže v rámci projektu Obec Očanům, kde pro domácnosti i místní firmy a spolky získala exklusivní ceny za eletřinu a plyn. Využijte možnosti bezpečně šetřit až desítky procent a přihlaste se.
Více informací o soutěži získáte na webu městyse nebo v informativním letáčku, který naleznete ve vaší schránce. Zapojte se i Vy a získejte další volné prostředky pro Vás.
2. Sbor dobrovolných hasičů ve Sloupě oznamuje, že v sobotu 08. října 2016 od 8:00 hod. Provede sběr železného šrotu a elktroodpadu. Prosíme občany, kteří přispějí k této akci, aby v den sběru umístili nepotřebný kovový a eltrický odpad (TV, rádia, počítače, monitory, …) před svůj dům, odkud bude během dne odvezen. Nebude odvezen odpad nebezpečný (zářivky, autobaterie, pneumatiky …). Hasiči děkují za vstřícný přístup k této ekologické a velmi užitečné akci.
3. Zahradnictví Ševčík Babice nad Svitavou bude v sobotu 08. října 2016 v době od 8:00 do 8:30 hod. na náměstí, kde bude nabízet macešky velkokvěté, drobné, pnoucí, velký výběr barev, cena 8,-Kč za kus, dále chrizantémy za 100,-Kč.
4. Oznamujeme Vám, že ve dnech 07. a 08. října 2016 se konají volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR.
Volební místnost je v 1. patře úřadu městyse a bude otevřena v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Sebou je nutné vzít platný OP nebo CP. Právo volit u voleb mají občané s trvalým pobytem v obci, popř. Ti občané, kteří předloží okrskové volební komisi voličský průkaz. Občané, kteří se nemohou ze závažných, zejména zdravotních důvodů, dostavit do volební místnosti, mají možnost volit do přenosné volební schránky, o kterou si mohou požádat v pátek nebo v sobotu prostřednictvím svých známých sdělením volební komisi.

Hlášení rozhlasu ze dne 21. 9. 2016

Datum: 21. 9. 2016

1. Městys Sloup - Sbor pro občanské záležitosti oznamuje, že se zájezd na muzikálové představení TITANIC v Městském divadle Brno bude konat. Vstupenky budou od čtvrtka 22. září 2016 k vyzvednutí a zaplacení v prodejně ČAS, a to nejpozději do pátku 30. září. Děkujeme.

2. Podzimní sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 24.09.2016 od 9:30 do 11:00 hod. Bude pouze jedno stanoviště a to u kulturního domu ve Sloupě. Nebezpečný odpad navážejte v uvedeném čase a předávejte přímo pracovníkům svozové služby.

Hlášení rozhlasu ze dne 19. 9. 2016

Datum: 19. 9. 2016

1. Podzimní sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 24.09.2016 od 9:30 do 11:00 hod. Bude pouze jedno stanoviště a to u kulturního domu ve Sloupě. Nebezpečný odpad navážejte v uvedeném čase a předávejte přímo pracovníkům svozové služby.

2. Od zítřejšího dne tj. úterý 20.09., ve středu 21.09. a ve čtvrtek 22.09.2016 bude v naší obci na parkovišti naproti poště nabízet své služby pojízdná čistírna peří. Provozní doba je od 08:00 do 18:00 hod. Čistí peří na počkání, šije prošívané deky, duchny, polštáře, dodává novou sýpkovinu, opravuje deštníky brousí nože, nůžky, nůžky na drůbež, šajby a nože do masových mlýnků.

Hlášení rozhlasu ze dne 7. 9. 2016

Datum: 7. 9. 2016

1. MUDr. Ivana Straková oznamuje, že příští týden od pondělí 12.9. do pátku 16.09. 2016 se nebude na všeobecném oddělení ve Sloupě ordinovat. Sestra bude po celý den
v ordinaci přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Bezděková v Ostrově u Macochy.

Hlášení rozhlasu ze dne 2. 9. 2016

Datum: 2. 9. 2016

1. Vodárenská akciová společnost, a.s. oznamuje, že od pondělí 05.09.2016 bude v obci prováděn odečet vodoměrů. V případě Vaší nepřítomnosti prosím ponechejte lístek se stavem vovodměru na vchodových dveřích nebo dobře viditelném místě.

Zobrazeno 301-315 ze 315

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Sponzoři a parneři