Menu
Městys Sloup
Městys
Sloup

O Sloupu

Městys Sloup je severní vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Moravský kras a významné poutní místo. Poutě se zde konají pravidelně (největší na tzv. Květný pátek týden před Velikonocemi a třetí zářijovou neděli na svátek P. Marie Bolestné). Nadmořská výška Sloupu je 470 m n. m. Nejvyšší okolní kopce dosahují výšky 650 m. Počet obyvatel městyse ke dni 31.12.2003 byl 901, k datu 31.12.2011 se zvýšil na 949. Vznik městyse se datuje od poloviny 11. století. Nejstarší věrohodný doklad o existenci Sloupu je z roku 1373 v Zemských deskách moravských. Kosterní nálezy v jeskyni Kůlna však svědčí o osídlení již v době neandrtálského člověka. V roce 2000 získal Sloup prestižní titul "Vesnice roku" a jako vítěz soutěže pak reprezentoval Českou republiku v Evropské soutěži vesnic. V květnu 2003 postihla Sloup ničivá přívalová povodeň, nemající obdoby. Ke dni 23.1.2007 byl Sloupu navrácen historický titul městys.
Přírodní dominantou městyse a největší turistickou atraktivitou jsou místní Sloupsko-Šošůvské jeskyně se světoznámou Eliščinou jeskyní, krápníkem Svícnem a jeskyní Kůlnou. Vstupnímu areálu jeskyní vévodí osamělé skalisko "Hřebenáč", podle jehož sloupovitého tvaru je odvozen název městyse. Ze Sloupu jsou po turistických stezkách lehce dostupné všechny ostatní veřejnosti přístupné jeskyně Moravského krasu včetně propasti Macocha. Sloup je také křižovatkou místních i nadregionálních cyklotras.
Mezi kulturní památky městyse patří zejména barokní kostel Panny Marie Bolestné, postavený v letech 1751-1754. V kryptě kostela je pochována jeho zakladatelka hraběnka Karolina z Rogendorfu. Další kulturní památkou je místní fara, kde hraběnka v roce 1759 zemřela. Někteří příslušníci rodu Salmů, na který rájecké panství a s ním i Sloup přešly, jsou pochováni v samostatné části sloupského hřbitova, která je další kulturní památkou městyse. K registrovaným památkám patří také jeskyně Kůlna, v níž byly nalezeny kosterní pozůstatky neandrtálského člověka a která je evropským archeologickým unikátem. Na území Sloupu se kromě těchto zapsaných památek nachází několik drobných objektů sakrální architektury, včetně kapličky sv. Peregrina. Městys má také tři památné stromy: lípu u Hřebenáče (cca 260 let) a dvě Salmovy lípy na Salmově hřbitově (cca 160 let). Zámek Salmů v Rájci je ze Sloupu dostupný i pěšky (9 km). Další zámky je možno navštívit v nedalekých Boskovicích, v Lysicích a v Blansku. Nejstarší historické památky v okolí jsou zříceniny hradů Blansek, Holštejn a Boskovice. Další dostupná poutní místa jsou Křtiny (18 km) a Vranov (25 km). Do veletržního města Brna je ze Sloupu 40 km.
Ve Sloupě je otevřena základní škola s devíti ročníky, kterou navštěvuje téměř 350 žáků ze Sloupu a dalších sedmi okolních obcí. Školní budova je nová (1982), moderně vybavená, s vlastní tělocvičnou, posilovnou a bazénem s pohyblivým dnem. V letech 2011-12 byla školní budova s významnou pomocí dotace Evropské unie zateplena, čímž bylo dosaženo značné energetické úspory. V bazénu základní školy se učí plavat i děti ze sousední mateřské školy, postavené v letech 2001-2 s pomocí státní dotace udělené za vítězství obce v celorepublikové soutěži "Vesnice roku". V sousedství školy a školky je úplně nový (2004) sportovní areál, vybudovaný z prostředků státní podpory a daru Lucemburska, které Sloup obdržel po ničivých záplavách v květnu 2003.
Místní kulturní dům, otevřený v roce 1975, má velký taneční sál s přísálím a galerií, víceúčelový sál se stupňovitým hledištěm s 320 sedadly pro kino a divadelní představení, šatny pro účinkující a vinárnu v suterénu. Sloupské kino funguje již jen v omezeném provozu, kulturní dům je známý spíše svými plesy a nejrůznějšími akcemi pořádanými pro občany všech věkových kategorií.
Městys Sloup má také kluziště "Pod skalami", nové travnaté fotbalové hřiště s automatickým zaléváním a s novou budovou kabin a sociálního zařízení, slušně vybavený autokempink a pěkně opravené koupaliště s letní restaurací.
Ve Sloupě je také plně postačující síť obchodů a služeb pro návštěvníky a turisty. Městys Sloup má již od dvacátých let minulého století vlastní gravitační vodovod, v roce 2010 posílený novým vydatným vrtem. Čištění odpadních vod vyřešil městys Sloup ve spolupráci se sousední obcí Šošůvkou pořízením nové společné čistírny a kanalizace za cenu téměř 140 mil.Kč, vybudované s pomocí dotace EU v letech 2010-12.   

 

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři