Menu
Městys Sloup
Městys
Sloup

Strategické dokumenty

Strategické dokumenty městase Sloup definují dlouhodobé dílčí cíle obce a budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti dopravní infrastruktury (dopravní značení, cyklostezky), technické infrastruktury (veřejné osvětlení, inženýrské sítě, dešťová kanalizace), trvale udržitelného rozvoje (odpadové hospodářství, boj se suchem, krizové řízení). Jedním z hlavních zákonů, který ukládá obci povinnost evidovat svůj majetek, je zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (§ 29 a § 30, Inventarizace majetku a závazků), ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním přínosem pro obce je vytvoření přehledu a plánu do budoucna v oblasti strategického a koncepčního plánování a řízení těchto obcí, zvýšení transparentnosti činnosti veřejné správy a informovanosti veřejnosti a zefektivnění, zkvalitnění a optimalizace strategického a koncepčního plánování a řízení těchto institucí a jejich zaměstnanců na základě zpracovaných dokumentů.

 

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři