Úřední deska

Hlášení rozhlasu

Portál ČHMÚ - aktuální informace

chmu

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Mimořádné události

vcb

kp

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Webová kamera

NÁMĚSTÍ

Městys Sloup

PŘÍHON

Městys Sloup

Lokální počasí

Rozpočet

Rozpočet

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

Počitadlo

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 99
TÝDEN: 1419
CELKEM: 2142162

Navigace

Obsah

PŘÍJMENÍ PO ROZVODU MANŽELSTVÍ

 

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

 

Oznámení může učinit:

-    rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela,

-    rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl        příjmení předchozí.

 

Oznámení učiňte písemně nebo ústně do protokolu.

Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad; bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky v Brně.

 

Rozvedený manžel matričnímu úřadu předloží:

-    platný úřední průkaz, kterým prokáže svoji totožnost (OP, CP)

-    oddací list (oddací list nemusí předkládat v případě, že oznámení činí u matričního   úřadu v místě uzavření manželství)

-   doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci.

 

Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Pokud zmešká uvedenou šestiměsíční lhůtu po právní moci rozhodnutí o rozvodu, může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení - správní poplatek v takovém případě činí 100,-Kč.

Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení, a to od doby, kdy bylo vydáno matričním úřadem, který oznámení přijal, potvrzení o této skutečnosti.

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

-    zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých   souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

-    vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a      příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

-    zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník