Úřední deska

Hlášení rozhlasu

Portál ČHMÚ - aktuální informace

chmu

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Mimořádné události

vcb

kp

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Webová kamera

NÁMĚSTÍ

Městys Sloup

PŘÍHON

Městys Sloup

Lokální počasí

Rozpočet

Rozpočet

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

Počitadlo

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 51
TÝDEN: 51
CELKEM: 2060400

Navigace

Obsah

URČENÍ  OTCOVSTVÍ

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství
k nenarozenému, případně narozenému dítěti před kterýmkoliv matričním úřadem nebo soudem.
Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.
Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně, současně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů
o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče současně.

Doklady potřebné pro zápis o určení otcovství:

Oba rodiče občané ČR - nenarozené dítě:
-    platné občanské průkazy
-    rodné listy
-    rodné listy dětí, které spolu rodiče již mají
-    matka - těhotenský průkaz
-    rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci
-    ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Oba rodiče občané ČR - již narozené dítě:
-    platné občanské průkazy
-    rodné listy
-    rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství
-    všechny ostatní rodné listy společných dětí
-    rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
-    ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Jeden z rodičů cizinec - nenarozené dítě:
-    platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
-    rodné listy (u cizinců přeložené do češtiny)
-    rodné listy společných dětí
-    těhotenský průkaz
-    u žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)- potvrzení
    o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního dokladu)
    se zápisem od kdy - do kdy
-    rozvedená matka - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad o zániku manželství
-    ovdovělá matka - úmrtní list manžela
-    doklad o přidělení rodného čísla od cizinecké policie
-    nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své     náklady)

Jeden z rodičů cizinec - již narozené dítě:
-    platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
-    rodné listy (u cizinců přeložené do češtiny)
-    rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství
-    rodné listy dalších společných dětí
-    u žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)
-    potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního     dokladu) se zápisem do kdy - do kdy
-    rozvedená matka - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad     o zániku manželství
-    ovdovělá matka - úmrtní list manžela
-    doklad o přidělení rodného čísla od cizinecké policie
-    nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své     náklady)

Pokud rodiče předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.

Další informace:
Pokud se dítě narodí nebo má narodit do uplynutí třístého dne po zániku manželství matky (od rozvodu manželství nebo úmrtí manžela), určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové. Pokud jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže před soudem v řízení o popření otcovství.

Správní poplatky: bez poplatku

-    zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
-    zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých     souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů