Městys Sloup
Městys
Sloup

Možnost úhrady místních poplatků

Poplatky na rok 2021

Z důvodu opatření COVID-19 využívejte pro úhradu bankovní převod.
Je možné uhradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tento poplatek lze uhradit :

 • v hotovosti  na Úřadu městyse Sloup, v úřední dny, a to v pondělí a ve středu od 8 – 17 hod.
 • převodem na běžný účet č. 1362335339/0800, V.S.: 01340xxxxx, na políčka označená
  x doplňte prosím č.p. vašeho domu a případně nuly (např. dům č. p. 193 pak bude mít
  V.S. 0134000193, u občanů v bytovkách je variabilní symbol č.p./č. bytu např. 182/42
  pak bude mít V.S. 0134018242), variabilní symbol pro chataře je: 13402021xx, políčko označené x doplňte prosím číslo orientační vaší chaty (např. chata č. ev. 22 pak bude mít V.S. 1340202122), složenkou.

Poplatek se hradí ve nezměněné výši 525,-Kč na osobu a rok. Je splatný do 31.03.2021.
Řídí se Obecně závaznou vyhláškou městyse Sloup č. 6/2019.

Dále je možné uhradit poplatek za psa a to:

 • v hotovosti  na Úřadu městyse Sloup, v úřední dny, a to v pondělí a ve středu od 8 – 17 hod.
 • převodem na běžný účet č. 1362335339/0800, V.S.: 211341xxxx, na políčka označená
  x doplňte prosím č. známky, která mu byla přidělena při registraci psa a případně nuly (např. pes se známkou číslo 114 pak bude mít V.S. 2113410114) nebo složenkou. V případě, že nevíte číslo známky, pod kterou je pes evidován, můžete uvést i č.p. vašeho domu (např. dům č.p. 193 pak bude mít V.S.  2113410193).

Poplatek se hradí ve výši:

 • 300,-Kč za psa,
 • 450,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • 100,-Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
 • 300,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba straší 65 let

Poplatek ze psa je splatný do 31.03.2021. Řídí se Obecně závaznou vyhláškou městyse Sloup č. 3/2019.

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Sponzoři a parneři