Městys Sloup
Městys
Sloup

Uzavření manželství

Manželství

Úředně stanovená místnost pro oddávání je obřadní síň Úřadu městyse Sloup. Svatební obřady v této obřadní síni nejsou zpoplatněny. Na ostatních vhodných místech se svatební obřady povolují matričním úřadem na základě písemné žádosti snoubenců. Matriční úřad může občanský sňatek povolit na jiném vhodném místě matričního obvodu za správní poplatek 1.000,-Kč.

Matriční obvod Úřadu městyse Sloup:

  • Sloup, Šošůvka, Vavřinec (Veselice, Suchdol),  Petrovice, Žďár

Doklady nutné k uzavření manželství:

  • Svobodní - platný občanský průkaz, rodný list
  • Rozvedení - platný občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu
  • Ovdovělí - platný občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela/ky
  • Cizinci - platný průkaz totožnosti (OP,CP), rodný list, rozvedení rozsudek o rozvodu, ovdovělí úmrtní list manžela/ky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Všechny předkládané veřejné listiny musí být přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka a opatřené vyšším ověřením. V případě, že cizinec neovládá český jazyk (mluvený                 i psaný),  je třeba, aby si na svoje náklady zajistil tlumočníka.

Snoubenci, kteří mají spolu již dítě, doloží také rodný list dítěte (dětí).

Další informace k obřadu:

Termín návštěvy na matrice (sepsání žádosti, předložení potřebných dokladů a vyplnění dotazníku k uzavření manželství) je vhodné domluvit předem telefonicky nebo e-mailem
s matrikářkou. Dále je třeba sdělit údaje o svědcích (jména, příjmení a rodná čísla). Oddací list si snoubenci přebírají dle dohody s matrikářkou osobně nebo jej lze zaslat poštou do vlastních rukou.

Termíny svatebních obřadů jsou vždy aktuálně schváleny pro daný kalendářní rok zastupitelstvem městyse Sloup a naleznete je v samostatné příloze.

Rezervace:

Úřad městyse Sloup, matrikářka: Aneta Suchá

  • Tel: 516 435 237
  • mobil:778 702 283
  • e-mail: matrika@sloup.info
  • číslo účtu pro úhradu správních poplatků: 1362335339/0800

Svatební obřady – církevní

V matričním obvodu Sloup lze uzavřít církevní sňatek v kostele - římskokatolické církve -
ve Sloupě, v Petrovicích a v kapli v Šošůvce. Dále na jiném vhodném místě před duchovním kterékoliv státem uznané církve či náboženské společnosti. Tyto registruje Ministerstvo kultury ČR. Jejich seznam je k nahlédnutí na matrice a na webových stránkách ministerstva. Ne všechny tyto církve a náboženské společnosti však oddávají. Termín a místo uzavření svatebního obřadu si snoubenci domlouvají u duchovního příslušné církve nebo náboženské společnosti. Doklady potřebné k uzavření církevního sňatku se předkládají matrikářce Úřadu městyse Sloup a ta vydává - na základě písemné žádosti snoubenců (formulář žádosti snoubenci obdrží na matrice) - osvědčení k uzavření sňatku před orgánem církve, bez kterého nelze církevní sňatek uzavřít. Toto osvědčení nesmí být v den sňatku starší jak 6 měsíců.

Potřebné doklady jsou stejné jako v případě uzavírání občanského sňatku a jsou uvedeny výše.

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři