Menu
Městys Sloup
Městys
Sloup

Uzavření manželství

MANŽELSTVÍ

Úředně stanovená místnost pro oddávání je obřadní síň Úřadu městyse Sloup. Svatební obřady, vstup do registrovaného partnerství v této obřadní síni nejsou zpoplatněny. Na ostatních vhodných místech se svatební obřady a vstup do registrovaného partnerství povolují matričním úřadem na základě písemné žádosti. Matriční úřad může občanský sňatek povolit na jiném vhodném místě matričního obvodu za správní poplatek 3.000,-Kč.

Uzvaření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky činí správní poplatek 3.000,-Kč.

Uzvaření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky činí správní poplatek 5.000,-Kč.

Matriční obvod Úřadu městyse Sloup:

Sloup, Šošůvka, Vavřinec (Veselice, Suchdol, Nové Dvory), Petrovice, Žďár

 

Doklady nutné k uzavření manželství:

Svobodní    - platný občanský průkaz, rodný list

Rozvedení   - platný občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu

Ovdovělí    - platný občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela/ky

Cizinci             -platný průkaz totožnosti  (OP,CP),  rodný list, rozvedení  rozsudek o rozvodu, ovdovělí úmrtní list manžela/ky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Všechny předkládané veřejné listiny musí být přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka a opatřené vyšším ověřením. V případě, že cizinec neovládá český jazyk (mluvený i psaný), je třeba, aby si na svoje náklady zajistil tlumočníka.

Snoubenci, kteří mají spolu již dítě, doloží také rodný list dítěte (dětí).

 

 

Další informace k obřadu:

Termín návštěvy na matrice (sepsání žádosti, předložení potřebných dokladů a vyplnění dotazníku k uzavření manželství) je vhodné domluvit předem telefonicky nebo e-mailem s matrikářkou. Dále je třeba sdělit údaje o svědcích (jména, příjmení a rodná čísla). Oddací list si snoubenci přebírají dle dohody s matrikářkou osobně nebo jej lze zaslat poštou do vlastních rukou.

Termíny svatebních obřadů jsou vždy aktuálně schváleny pro daný kalendářní rok starostou městyse Sloup a naleznete je v samostatné příloze.

 

Rezervace:

Úřad městyse Sloup matrikářka: Aneta Suchá Tel: 516 435 237

mobil:778 702 283

e-mail: matrika@sloup.info

číslo účtu pro úhradu správních poplatků: 1362335339/0800

 

 

Svatební obřady – církevní

V matričním obvodu Sloup lze uzavřít církevní sňatek v kostele - římskokatolické církve - ve Sloupě, v Petrovicích a v kapli v Šošůvce. Dále na jiném vhodném místě před duchovním kterékoliv státem uznané církve či náboženské společnosti. Tyto registruje Ministerstvo kultury ČR. Jejich seznam je k nahlédnutí na matrice a na webových stránkách ministerstva. Ne všechny tyto církve a náboženské společnosti však oddávají. Termín a místo uzavření svatebního obřadu si snoubenci domlouvají u duchovního příslušné církve nebo náboženské společnosti. Doklady potřebné k uzavření církevního sňatku se předkládají matrikářce Úřadu městyse Sloup a ta vydává - na základě písemné žádosti snoubenců (formulář žádosti snoubenci obdrží na matrice) - osvědčení k uzavření sňatku před orgánem církve, bez kterého nelze církevní sňatek uzavřít. Toto osvědčení nesmí být v den sňatku starší jak 6 měsíců, správní poplatek za vydání osvědčení činí 500,-Kč.

Potřebné doklady jsou stejné jako v případě uzavírání občanského sňatku a jsou uvedeny výše.

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři