Menu
Městys Sloup
Městys
Sloup

Komunální odpad

Svoz komunálního odpadu je prováděn pravidelně 1x za 14 dní vždy ve středu v lichém týdnu. Popelnice je vhodné označit popisným číslem.

 

Doplnění systém sběru odpadů

 

Milí spoluobčané,
nová legislativa a cíle v rámci odpadového hospodářství nás nutí zamyslet se, zda nemůžeme udělat něco dalšího pro zlepšení celkové bilance a nakládat s odpadem ještě lépe než dosud. Musím pochválit, že ve Sloupě třídíme docela zodpovědně, ale zkusme být ještě důslednější.

Sběrná místa jsou často přeplněna a okolí působí dosti nevzhledně, někoho to může doslova i odradit.

 

Proto se zastupitelstvo rozhodlo, že by v rámci optimalizace odpadového hospodářství nabídlo občanům možnost pytlového sběru plastů a papíru. Tyto dvě komodity představují největší položky, které lze z komunálního odpadu jednoduše vytřídit.

 

Zavedení systému by mělo vést a jsme přesvědčení, že povede, k dalšímu zlepšení vytřídění těchto složek z komunálního odpadu v naší obci a pytlový svoz nám přinese:

  1. navýšení odměny, kterou městys za separovaný odpad dostává od autorizované obalové společnosti EKO – KOM
  2. snížení odpadu určeného k odstranění skládkováním (směsného odpadu v popelnicích)
  3. udržení poplatku za odpad v rozumné míře
  4. k plnění cílů a zákonné povinnosti od roku 2025 (citace zákona: Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému.)

 

I když se vám zdá výsledek nejistý, zkusme to společně – není se čeho obávat!

 

A co můžeme změnit:

Kromě již stávajících kontejnerových stání (sběrných hnízd) bude zavedena možnost pytlového svozu tříděného odpadu – plastů a papíru. Tato možnost je zatím zcela dobrovolná, ale časem budeme stejně nuceni nastavit přísnější pravidla, pokud budeme chtít zabránit skokovému navýšení poplatků.

 

Zájemci o tuto možnost si mohou zdarma vyzvednout na úřadě městyse Sloup pytle na papír a plast. Tyto pytle pak po naplnění umístí v den svozu před svoji nemovitost (obdobně jako popelnice).


První svoz bude zahájen 21.2.2023 – svozem plastu a dále bude následovat svoz papíru dne 7.3.2023. Na další termíny je přiložen kalendář.

 

Jak správně třídit jednotlivé komodity?

Opakování je matka moudrosti, a proto bychom Vám rádi připomněli nějaké praktické záležitosti toho, jak dovést třídění odpadů v domácnosti k dokonalosti.

PLAST – Do pytlů s plastem patří především plastové obaly z domácností (např. PET lahve – sešlápnuté!, igelity, sáčky, tašky, čisté folie, kelímky, krabičky a lahve od jedlých tuků, obaly od mycích prostředků, prázdné obaly od kosmetiky, obaly od mléka, džusů (TetraPak), apod.). Větší plastové výrobky (např. hračky, tvrdé plastové talířky, misky, kbelíky apod.) patří do velkých 1100l kontejnerů veřejné sběrné sítě. Důležité je všechny obaly co nejvíce zmáčknou či sešlápnout. Průměrná ideální hmotnost správně naplněného pytle se pohybuje mezi 2,6 kg a 4,5 kg.

 

PAPÍR – Do pytlů s papírem patří především papírové obaly od potravin, noviny, časopisy, letáky, menší krabičky (rozlepené!) kancelářský papír apod. Samostatné letáky, časopisy a kusy kartonu můžete svázat do balíku a postavit před dům (neměly by ale zmoknout). Do pytlů s papírem NEPATŘÍ vlhčené ubrousky, papírové kapesníčky, mastné obaly, papír na pečení, proložky od vajíček atd. Průměrná ideální hmotnost správně naplněného pytle se pohybuje mezi 5 kg a 10 kg.

 

V tuto chvíli nebude třídění vést k cenovému zvýhodnění pro jednotlivé poplatníky, ale potřebujeme nutně snížit celkové množství směsného komunálního odpadu. A tímto si udržíme i přiměřené ceny.

Doufáme, že možnost nového systému zlepší nynější situaci u nás v obci a udržíme přijatelné cenové náklady.

 

Děkujeme, že třídíte s námi!

 

Zastupitelé městyse Sloup

 

Leták.pdf (190.16 kB)

Kalendář 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 204.82 kB

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři