Úřední deska

Hlášení rozhlasu

Portál ČHMÚ - aktuální informace

chmu

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Mimořádné události

vcb

kp

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Webová kamera

NÁMĚSTÍ

Městys Sloup

PŘÍHON

Městys Sloup

Lokální počasí

Rozpočet

Rozpočet

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

Počitadlo

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 96
TÝDEN: 1416
CELKEM: 2142159

Navigace

Obsah

Územní plán městyse Sloup

Městys Sloup dle § 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, oznamuje, že Zastupitelstvo městyse Sloup přijetím usnesení č. 8/2012/5 na svém zasedání konaném dne 19.12.2012 podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, vydalo Územní plán Sloup formou opatření obecné povahy.

Plné znění oznámení o vydání Územního plánu fomou opatření obecné povahy Veřejnou vyhláškou je na úřední desce.

Územní plán nabyl právní moci 5.1.2013.

Jihomoravský kraj je poskytovatelem části finančních protředků (108 900 Kč) na tuto územně plánovací dokumentaci, registrační číslo 013984 / 12 / OÚPSŘ.

ÚP - výrok

ÚP - odůvodnění

ÚP - opatření obecné povahy

ÚP - hlavní výkres - návrh uspořádání území

ÚP - koordinační výkres

ÚP - výřez z koordinačního výkresu

ÚP - výkres záboru půdního fondu

ÚP - výkres základního členění území 

ÚP - výkres širších vztahů

ÚP - technická infrastruktura - zásobování elektrickou energií a spoje

ÚP - technická infrastruktura - odkanalizování

ÚP - technická infrastruktura - zásobování plynem

ÚP - technická infrastruktura - zásobování vodou

ÚP - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ÚP - dopravní infrastruktura