Městys Sloup
Městys
Sloup

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu ze dne 25. 1. 2021

Vážení a milí spoluobčané!

 

Do neděle 24. ledna 2021 probíhala již 21. rokem po celé České republice tradiční Tříkrálová sbírka, která prostřednictvím Charity České republiky,
v našem regionu Oblastní Charita Blansko – skutečně pomáhá tam, kde pomoc lidé nejvíce potřebují. Pro letošní rok, jsme zažili tzv. ONLINE  koledu, kdy naše domácnosti nemohli navštívit koledníci. Příspěvky bylo možné zasílat bezhotovostně či finančním příspěvkem do kasiček, které byly u nás ve Sloupě rozmístěny.

 

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 2 475 619 korun. Vámi darované peníze byly určeny na:

•       podporu Mobilního hospice sv. Martina

•       charitní záchrannou síť

•       podporu rodin s dětmi v nouzi

•       pomoc seniorům a zdravotně postiženým

•       rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek

 

I přes všechny opatření spojené s COVID-19 jste dokázali, že i v takovéto situaci nejste lhostejní. Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 u nás ve Sloupě činí úctyhodných 31.835,-Kč, což je téměř srovnatelná částka s loňským výtěžkem.

 

Vážení a milí spoluobčané, patří Vám velký dík za štědrost, laskavost,
a empatii, kterou jste opět projevili. I v této nelehké době jste svými příspěvky nastřádali tuto nemalou částku. Ne každý z nás má neomezené finanční možnosti, i tak jste projevili, že Vám osudy lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nejsou lhostejné. 

 

Z prostředků z Tříkrálové sbírky 2021 plánuje Charita Blansko podpořit:

•       Mobilní hospic sv. Martina

•       pomoc seniorům a zdravotně postiženým

•       podpořit Charitní záchrannou síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi

•       obnovit vozový park Charity Blansko (pro sociální a zdravotní služby)

•       pomoc rodinám s dětmi v nouzi

 

V neposlední řadě bych ráda touto cestou jménem pořádající Oblastní charity Blansko i jménem svým poděkovala: Farnímu úřadu ve Sloupě, prodejně COOP Úřadu městyse Sloup, kde byly kasičky umístěny a také Vojtěchu, Jendovi a Šimonovi Štrajtovým, kteří se podíleli na distribuci letáčků do Vašich domácností.

 

Věřím, že i takovéto poselství tří králů “na dálku” Vás hřeje na duši.

Datum vložení: 26. 1. 2021 13:12
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2021 13:12
Autor:

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem
Sponzoři a parneři