Menu
Městys Sloup
Městys
Sloup

Územní plán

Městys Sloup dle § 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, oznamuje, že Zastupitelstvo městyse Sloup přijetím usnesení č. 8/2012/5 na svém zasedání konaném dne 19.12.2012 podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, vydalo Územní plán Sloup formou opatření obecné povahy.

Plné znění oznámení o vydání Územního plánu fomou opatření obecné povahy Veřejnou vyhláškou je na úřední desce.

Územní plán nabyl právní moci 5.1.2013.

Jihomoravský kraj je poskytovatelem části finančních protředků (108 900 Kč) na tuto územně plánovací dokumentaci, registrační číslo 013984 / 12 / OÚPSŘ.

ÚZEMNÍ PLÁN SLOUP „ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1“

(Zahrnující dílčí změny Sl1, Sl2, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6, Sl7, Sl8, Sl9, Sl10)

ÚP- ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1“

SLOUP-z1_Text_UZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 862,54 kB
Staženo: 107×

ÚP - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Sloup_svzt-.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 32,9 MB
Staženo: 184×

ÚP - HLAVNÍ VÝKRES

Sloup_UZ Z1_HLV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,19 MB
Staženo: 131×

ÚP - KOORDINAČNÍ VÝKRES

Sloup_UZ Z1_KOO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,43 MB
Staženo: 84×

ÚP - VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE

Sloup_UZ Z1_VPS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 551,71 kB
Staženo: 72×

ÚP - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

Sloup_UZ Z1_ZCU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 406,95 kB
Staženo: 51×

Změna č. 1 - územní plán Sloup

ÚP - ZMĚNA Č. 1

fin_SLOU_z1_Textová část_ci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 386,05 kB
Staženo: 78×

ÚP - ZMĚNA Č. 1 - ODŮVODNĚNÍ

tisk_SLOU-z1_odůvodnění_ci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,61 MB
Staženo: 58×

ÚP - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

Sloup_svz.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 32,85 MB
Staženo: 103×

ÚP - HLAVNÍ VÝKRES

Sloup_Z1_HV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 664,09 kB
Staženo: 77×

ÚP - KOORDINAČNÍ VÝKRES

Sloup_Z1_KOO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,64 MB
Staženo: 48×

ÚP - VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE

Sloup_Z1_VPS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 346,72 kB
Staženo: 42×

ÚP - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

Sloup_Z1_ZCU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 381,15 kB
Staženo: 44×

ÚP - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

Sloup_Z1_ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 490,66 kB
Staženo: 52×

ÚZEMNÍ PLÁN

ÚP - dopravní infrastruktura

ÚP - dopravní infrastruktura.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,01 MB
Staženo: 282×

ÚP - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ÚP - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,26 MB
Staženo: 247×

ÚP - technická infrastruktura - zásobování vodou

ÚP - technická infrastruktura - zásobování vodou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 771,56 kB
Staženo: 218×

ÚP - technická infrastruktura - zásobování plynem

ÚP - technická infrastruktura - zásobování plynem.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 664,28 kB
Staženo: 198×

ÚP - technická infrastruktura - odkanalizování

ÚP - technická infrastruktura - odkanalizování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 992,09 kB
Staženo: 236×

ÚP - technická infrastruktura - zásobování elektrickou energií a spoje

ÚP - technická infrastruktura - zásobování elektrickou energií a spoje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 790 kB
Staženo: 212×
Zobrazeno 1-20 ze 29

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři