Úřední deska

Hlášení rozhlasu

Portál ČHMÚ - aktuální informace

chmu

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Mimořádné události

vcb

kp

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Webová kamera

NÁMĚSTÍ

Městys Sloup

PŘÍHON

Městys Sloup

Lokální počasí

Rozpočet

Rozpočet

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

Počitadlo

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 78
TÝDEN: 407
CELKEM: 2155523

Navigace

Obsah

Vzdělávání

 
Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Vychovat spokojené a šťastné dítě.
 
Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Na jedné lodi s kamarády plujem, máme se rádi, hrajeme si a poklady světa objevujem“, který je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Tématický celek má zakomponován povinnýobsah pěti interakčních oblastí, které reflektujívývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Vytváří fungující celek, v němž dílčí cíle i dosažené kompetence dítěte na sebe navazují a doplňují se.
 
Vzdělávací plán tvoří tematicky zaměřené integrované bloky, které obsahují záměr, dílčí cíle, očekávané výstupy, kompetence a návrhy tematických částí . Integrované bloky ( krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé ) jsou popsány obecně a dále učitelkami rozpracovány podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti a mohou být během roku doplňovány a měněny podle nahodilých situací. Učitelky se společně domluví, jakými konkrétními činnostmi naplní výchovně vzdělávací práci v tematické části. Integrované bloky na sebe svým obsahem vzájemně navazují, doplňují se a prohlubují, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého.
 
Při každém rozpracování jsou respektovány požadavky na rozvoj osobnosti dítěte:
-          rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi
-          vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho
-          posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti
-          vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi
-          stimuluje rozvoj řeči
-          seznamuje děti se vším, co je důležité pro život
-          zdůrazňuje význam vlastních aktivit
-          je připraven pomoci dětem, pokud to potřebují
-          vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne
 
Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších, či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.
Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.
Pro rodiče je celý dokument uložen v šanonu ve vestibulu mateřské školy.