Menu
Městys Sloup
Městys
Sloup

Vzdělávání

 
Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Vychovat spokojené a šťastné dítě.
 
Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Na jedné lodi s kamarády plujem, máme se rádi, hrajeme si a poklady světa objevujem“, který je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Tématický celek má zakomponován povinnýobsah pěti interakčních oblastí, které reflektujívývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Vytváří fungující celek, v němž dílčí cíle i dosažené kompetence dítěte na sebe navazují a doplňují se.
 
Vzdělávací plán tvoří tematicky zaměřené integrované bloky, které obsahují záměr, dílčí cíle, očekávané výstupy, kompetence a návrhy tematických částí . Integrované bloky ( krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé ) jsou popsány obecně a dále učitelkami rozpracovány podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti a mohou být během roku doplňovány a měněny podle nahodilých situací. Učitelky se společně domluví, jakými konkrétními činnostmi naplní výchovně vzdělávací práci v tematické části. Integrované bloky na sebe svým obsahem vzájemně navazují, doplňují se a prohlubují, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého.
 
Při každém rozpracování jsou respektovány požadavky na rozvoj osobnosti dítěte:
  • rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi
  • vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho
  • posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti
  • vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi
  • stimuluje rozvoj řeči
  • seznamuje děti se vším, co je důležité pro život
  • zdůrazňuje význam vlastních aktivit
  • je připraven pomoci dětem, pokud to potřebují
  • vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne
 
Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších, či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.
Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.
Pro rodiče je celý dokument uložen v šanonu ve vestibulu mateřské školy.

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři