Úřední deska

Hlášení rozhlasu

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Mimořádné události

vcb

kp

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Webová kamera

NÁMĚSTÍ

Městys Sloup

PŘÍHON

Městys Sloup

Lokální počasí

Rozpočet

Rozpočet

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

Počitadlo

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 184
TÝDEN: 1065
CELKEM: 796717

Navigace

Obsah

Zasedání zastupitelstva 13.12.2017

NFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE

Úřad městyse Sloup v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Sloup, svolaného starostou městyse Ing. Martinem Mikuláškem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Datum konání: 13. 12. 2017 začátek od 18:00

Místo konání: Městys Sloup, 67913 Sloup

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Zasedání se uskuteční ve středu dne 13.12.2017 od 18:00 hod. v obřadní síni Úřadu městyse Sloup, Sloup 1

Navržený program:

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a schválení programu
 2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání, projednání zápisů Kontrolního a Finančního výboru.
 3. Zpráva o výsledku hospodaření městyse Sloup za 1-11/2017, zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření
 4. Rozhodnutí o ceně vodného a informace o ceně stočného na rok 2018
 5. Projednání peněžních darů občanům
 6. Projednání záměru pronájmu části pozemku parc. č. 296 v k.ú. Sloup v Moravském krasu. 
 7. Schválení přidělení pečovatelského bytu č. 259/1
 8. Projednání odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2018
 9. Schválení rozpočtu městyse Sloup na rok 2018
 10. Projednání přílohy č. 1 – Ceník, ke Smlouvě o spolupráci obcí při využití Sběrného dvoru odpadů ve Veselici ze dne 17.12.2015
 11. Projednání nájemní smlouvy s Lesy ČR, s.p.
 12. Projednání poplatku za komunální odpad na rok 2018
 13. Projednání Rozpočtového opatření č. 14/2017
 14. Starosta informuje, došlá pošta
 15. Diskuse a závěr

 

Ing. Martin Mikulášek

starosta městyse Sloup


Vytvořeno: 4. 12. 2017
Poslední aktualizace: 4. 12. 2017 14:14