Sloup - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Matrika

Matriční úřad Sloup

zajišťuje agendu matriky pro obce Sloup, Šošůvka, Vavřinec (Veselice, Suchdol,Nové Dvory), Petrovice a Žďár.

Úřední hodiny na matrice ve Sloupě jsou v pondělí a ve středu

 • od 8:00 do 11:00 hod.
 • od 13:00 do 17:00 hod.
 • Telefon: 516 435 237, e-mail: matrika@sloup.info

Snoubenci si dohodnou termín schůzky telefonicky nebo e-mailem.
Také rodiče žádající o vydání zápisu o určení otcovství si předem dohodnou termín schůzky (s ohledem na již dohodnuté termíny se snoubenci).


Matriční úřad zajišťuje :

 • uzavírání sňatků:  
  • v obřadní síni úřadu městyse                           
  • na jiném vhodném míst
   • Sloupsko-šošůvské jeskyně
   • jeskyně Kůlna                                                         
   • louka u Hřebenáče
   • Punkevní jeskyně
   • rozhledna Podvrší Veselice
 • vydávání osvědčení o uzavření manželství pro církevní sňatky
 • vydávání úmrtních listů
 • vydávání rozhodnutí o změně jmen nebo příjmení
 • vydávání potvrzení o určení otcovství před nebo po narození dítěte
 • vystavení opisů matričních dokladů (rodný list, oddací list, úmrtní list)
 • přijímání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR
 • agendu CzechPOINT
  • výpis z rejstříku trestů
  • výpis z KN
  • výpis z bodového registru řidičů
 • ověřování podpisů a vidimaci listin

Detailní pohled do obřadní síně.  Celkový pohled do obřadní síně.

 Detailní pohled do obřadní síně.Celkový pohled do obřadní síně.