Sloup - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Matrika

Matriční úřad Sloup

zajišťuje agendu matriky pro obce Sloup, Šošůvka, Vavřinec (Veselice, Suchdol,Nové Dvory), Petrovice a Žďár.

Úřední hodiny na matrice ve Sloupě jsou v pondělí a ve středu
od 16:00 do 18:00 hod.

Telefon: 516 435 237, e-mail: matrika@sloup.info

Snoubenci si dohodnou termín schůzky telefonicky nebo e-mailem.
Také rodiče žádající o vydání zápisu o určení otcovství si předem dohodnou termín schůzky (s ohledem na již dohodnuté termíny se snoubenci).


Matriční úřad zajišťuje :

- uzavírání sňatků:  

 • v obřadní síni úřadu městyse                           
 • na jiném vhodném míst
  • Sloupsko-šošůvské jeskyně
  • jeskyně Kůlna                                                         
  • louka u Hřebenáče
  • Punkevní jeskyně
  • rozhledna Podvrší Veselice

- vydávání osvědčení o uzavření manželství pro církevní sňatky

- vydávání úmrtních listů

- vydávání rozhodnutí o změně jmen nebo příjmení

- vydávání potvrzení o určení otcovství před nebo po narození dítěte

- vystavení opisů matričních dokladů (rodný list, oddací list, úmrtní list)

- přijímání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR

- agendu CzechPOINT

 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z KN
 • výpis z bodového registru řidičů

- ověřování podpisů a vidimaci listin

 Detailní pohled do obřadní síně.Celkový pohled do obřadní síně.

 Detailní pohled do obřadní síně.                 Celkový pohled do obřadní síně.