Městys Sloup
Městys
Sloup

Výběrové řízení

Starosta městyse Sloup vyhlašuje výběrové řízení na místo
referent/referentka státní správy a samosprávy rozpočet a financování, účetní – pracovní poměr na dobu neurčitou.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Starosta městyse Sloup

 vyhlašuje výběrové řízení na místo

referent/referentka státní správy a samosprávy

rozpočet a financování, účetní – pracovní poměr na dobu neurčitou,

pracovní doba 40 hodin týdně

s místem výkonu práce Sloup 1, 679 13

Předpoklady a požadavky:

dosažené vzdělání

 • min SŠ vzdělání s maturitou ekonomického směru

 

kvalifikační požadavky

 • praxe v oblasti účetnictví
 • základní znalost právních předpisů - zákon o účetnictví, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vč. prováděcích předpisů, zákon o obcích

 

praxe ve veřejné správě

 • splnění požadavků dle Vyhlášky č. 512/2002 Sb.
 • praxe v oblasti účetnictví a personalistiky příspěvkových organizací podmínkou

 

Obecné předpoklady

 • Státní občan ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • Občanská a morální bezúhonnost

 

další požadované dovednosti
 

 • flexibilita a umění jednat s lidmi
 • samostatnost, odpovědnost, důslednost, pečlivost
 • dobrá znalost práce na PC /Word, Excel, internet/
 • praxe účetní obce výhodou
 • zkušenosti se systémem GINIS výhodou
 • zvláštní odborná způsobilost úředníka výhodou
 

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do  30.9.2022. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Městys Sloup, k rukám starosty Ing. Martina Mikuláška, Sloup 1, 679 13.

Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení. 

Kontaktní pracovník – Ing. Martin Mikulášek, starosta městyse Sloup, telefon 778 702 281.

Charakteristika pracovní pozice:

 • komplexní vedení účetnictví obce a sestavování účetní závěrky /pokladna, běžný účet, fakturace, došlé faktury, evidence majetku, inventarizace majetku, zpracování daňových přiznání, rozbory hospodaření, statistické výkazy/
 • sestavování a správa rozpočtu obce, rozpis rozpočtu, kontrola hospodaření podle rozpočtu, příprava rozpočtových opatření
 • komplexní zajišťování personální a mzdové agendy
 • vedení evidence obyvatel, vyřizování žádostí ve správním řízení
 • CzechPOINT
 • provádění vidimace a legalizace
 • vedení spisové služby
 • vyhotovování zápisů z jednání
 • obsluha místního rozhlasu

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, platová třída 10.

Termín nástupu:     dle dohody - prosinec 2022 – leden 2023 

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, e-mailová adresa, datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Všichni uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Ve Sloupě dne 11.8.2022

 

Ing. Martin Mikulášek
starosta městyse Sloup

 

Vyvěšeno dne: 11.8.2022

Přílohy

Výběrové řízení_účetní 2022.pdf

Výběrové řízení_účetní 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,42 kB
Datum vložení: 11. 8. 2022 18:20
Datum poslední aktualizace: 11. 8. 2022 18:27

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři