Úřední deska

Hlášení rozhlasu

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Mimořádné události

vcb

kp

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Webová kamera

NÁMĚSTÍ

Městys Sloup

PŘÍHON

Městys Sloup

Lokální počasí

Rozpočet

Rozpočet

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

Počitadlo

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 476
TÝDEN: 3432
CELKEM: 709618

Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva 10.10.2017

INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE

 

Úřad městyse Sloup v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Sloup, svolaného starostou městyse Ing. Martinem Mikuláškem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Zasedání se uskuteční v úterý dne 10.10.2017 od 18:00 hod. v obřadní síni Úřadu městyse Sloup, Sloup 1

Navržený program:

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a schválení programu
 2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání
 3. Rozhodnutí o přidělení pečovatelského bytu 279/3
 4. Zpráva o výsledku hospodaření městyse Sloup za 1-8/2017
 5. Projednání výsledku výběrového řízení na „Průzkum a vyhledání posilujícího zdroje podzemních vod pro městys Sloup“
 6. Projednání dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou Benestav spol. s r.o.
 7. Projednání finanční podpory rodičů dětí dojíždějících do okolních MŠ pro školní rok 2017/2018
 8. Příkaz k provedení inventarizace majetku městyse k 31.12.2017
 9. Projednání Rozpočtového opatření č. 10/2017
 10. Starosta informuje, došlá pošta
 11. Diskuse a závěr

 

Ing. Martin Mikulášek
starosta městyse Sloup

 

Originál dokumentu v pdf zde.

Vyvěšeno: 2. 10. 2017

Datum sejmutí: 18. 10. 2017

Zodpovídá: Ing. Martin Mikulášek

Zpět